Wciąż trwa program „Czyste powietrze”, z którego pieniądze przeznaczone mają zostać na termomodernizację gospodarstw domowych, co ma ograniczyć emisję pyłów, jak i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery właśnie przez domy jednorodzinne. Jedną z kilku możliwości jest uzyskanie dofinansowania na wymianę okien. Czy wiesz jakie warunki trzeba spełnić, aby je uzyskać?

Beneficjenci programu „Czyste powietrze”

O dopłaty na wstawienie nowych okien mogą ubiegać się osoby fizyczne:

  • właściciele oraz współwłaściciele istniejących już domów jednorodzinnych,
  • osoby, które posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Ważną informacją jest to, że dofinansowanie można uzyskać zarówno na inwestycje, które zostały już rozpoczęte (jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku). Inwestycje te nie mogą być jednak zamknięte przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Ważne!
Inwestycje, które przewidziane zostały we wniosku, musimy zrealizować w terminie nieprzekraczającym 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie!

Wysokość dofinansowania z programu ?Czyste powietrze?

Dofinansowanie wynosi od 30 do 90 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji, a jego dokładna wysokość ustalana jest na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowych. Maksymalną stawkę otrzymamy, kiedy dochód na członka rodziny nie przekracza 600 zł, natomiast gdy przewyższy on 1600 zł, dofinansowanie wyniesie 30 procent kosztów. Minimalny koszt inwestycji, który umożliwia o wnioskowanie o dopłaty to 7 000 zł, z kolei maksymalna kwota pojedynczej inwestycji podlegającej dofinansowaniu nie może przekroczyć 53 000 zł.

UWAGA!
Jeżeli chodzi o okna, to maksymalny koszt kwalifikowany wynosi do 700 zł na 1 m2 powierzchni okna.

Dofinansowanie okien w ramach programu ?Czyste powietrze?

Żeby móc uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż okien (np. okna plastikowe PCV) konieczne jest spełnienie określonych warunków. Okna muszą być:

? nowe,
? dopuszczone do obrotu,
? wyposażone w instrukcję obsługi, którą napisana będzie po polsku,
? objęte gwarancją.

Oddzielną kwestią są wymogi, które określone są w warunkach technicznych.

Aktualnie, aby móc otrzymać dofinansowanie, okna w przegrodach zewnętrznych muszą mieć współczynnik przenikania ciepła, który nie przekracza 0, 9 W/(m2?K). To jednak nie wszystko: istnieją także określone wytyczne, co do montażu takich okien, według których stolarka okienna powinna być instalowana zgodnie z zasadami tzw. ciepłego montażu. Okna muszą być więc wysunięte w warstwę ocieplenia, należy je także uszczelnić za pomocą taśm lub folii paroszczelnych (od strony wnętrza domu) oraz folii paroprzepuszczalnych (po stronie zewnętrznej domu).

UWAGA!
Źle wykonany montaż okien może być przyczyną cofnięcia dofinansowania, pamiętać należy bowiem o tym, że prace podlegać będą sprawdzeniu podczas audytu końcowego przeprowadzanego przez przedstawicieli Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Okna, które podlegają dofinansowaniu

Jeżeli chodzi o znalezienie okien, które podlegają dofinansowaniu, to tutaj z pewnością nie będziemy mieć większych problemów ? praktycznie wszyscy czołowi producenci profili okiennych mają w swojej ofercie okna o parametrach, które spełniają wymagania programu ?Czyste powietrze? (np. okna plastikowe z naszej oferty) .

Dobra rada: przy wyborze odpowiedniego dla naszego domu rozwiązania warto skorzystać z doradztwa technicznego oraz profesjonalnego montażu ? zagwarantuje nam to bezproblemowy odbiór inwestycji, a także komfortowe wieloletnie użytkowanie okien.